SOA LITOMĚŘICE

FARNOSTI a MATRIKY

 

 

Berní rula – Litoměřický kraj (1654)

 

Farnost Bechlín – L 2

(ŘK církev, Pražská diecéze)

svazků: 18

indexů:   0

listů:       2

 

Matriční obvod    1952 – Roudnice, 1960 – Roudnice

Stav 1870, 1900    - Bechlín, Horní Počaply, Předonín

 

Matriční obvod 1949:

Bechlín                  1651-1667              f. Štětí

                               1667-1674              f. Chcebuz

                               1674-1712              f. Černouček

                               1650-1710              f. Roudnice n. L.

                               1680-1784              f. Vliněves (SOA Praha)

Horní Počaply      1651-1690              f. Štětí

                               1667-1674              f. Chcebuz

                               1685-1710              f. Roudnice n. L.

                               1680-1784              f. Vliněves (SOA Praha)

Předonín               1670-1710              f. Roudnice

                               1667-1674              f. Chcebuz

                               1680-1784              f. Vliněves

 

Plebánie před rokem 1352. Po Bílé Hoře je filiálkou k Vliněvsi. V roce 1786 byla zde zřízena expositura k Vliněvsi a roku 1858 obnovena fara. Filiální kostel v Horních Počaplech (r. 1352 plebánie) býval spolu s Bechlínem rovněž filiálním k Vliněvsi a při zřízení fary tam přešel. Za okupace byla v Horních Počaplech zřízena duchovní správa trvající i nadále.

 

1              II.            1779-1831              i.              N                            Bechlín (do r. 1784 i H. Počaply a Předonín)

2              X.            1831-1853              i.              N                            Bechlín

7              XXIX.     1854-1883              i.              N                            Bechlín

8              XXX.       1884-1904              i.              N                            Bechlín

5              VIII.        1784-1841              i.              N                            Horní Počaply

9              XXXVI.   1842-1873              i.              N                            Horní Počaply

6              V.            1784-1862              i.              N                            Předonín

10            XXXVI.   1862-1888              i.              N                            Předonín

                               1873-1888              i.              N                            Horní Počaply

11            XXXVIII.    1888-1905                              N                            Předonín, Horní Počaply

3              I.             1779-1857              i.              O                            Bechlín (do r. 1784 i H. Počaply a Předonín)

12            XXXII.    1857-1882              i.              O                            Bechlín

13            VII.          1784-1882              i.              O                             Horní Počaply

14            IV.           1784-1882              i.              O                            Předonín

15            XXXVII.  1886-1907              i.              O                            farnost

4              III.           1779-1860              i.              Z                             Bechlín (do r. 1784 i H. Počaply a Předonín)

16            IX.           1784-1876              i.              Z                             Horní Počaply

17            VI.           1876-1881              i.              Z                             Předonín

                               1876-1881              i.              Z                             Horní Počaply

                               1861-1892              i.              Z                             Bechlín

18            XXXV.    1881-1892                              Z                             farnost

 

 

Farnost Bohušovice - 11

 

Matriční obvod 1949:

Bohušovice n.O.                 1655-1658              f. Litoměřice - dóm

(Bauschowitz)                      1657-1745              f. Dolánky

                                               1637-1670              f. Litoměřice - děkanství

Brňany (Brnian)                   1657-1745              f. Dolánky

Nové Kopisty                      1626-1706              f. Litoměřice - děkanství    

(Deutschkopist)                  1655-1669              f. Litoměřice – dóm

                                               1657-1745              f. Dolánky

 

1                             1715-1745                              N                            Bohušovice, Brňany, Německé Kopisty

2                             1746-1784                              N                            Bohušovice, Brňany, Německé Kopisty

3                             1784-1831                              N                            Bohušovice

11                           1832-1878                              N                            Bohušovice

12                           1879-1901                              N                            Bohušovice

4                             1784-1855                              N                            Brňany

13                           1856-1897                              N                            Brňany

5                             1784-1848                              N                            Německé (dnes Nové) Kopisty

6                             1849-1868                              N                            Německé Kopisty

14                           1869-1891                              N                            Německé Kopisty

7                             1746-1786                              O                            Bohušovice, Brňany, Německé Kopisty

8                             1784-1860                              O                            Bohušovice

16                           1861-1886                              O                            Bohušovice

17                           1785-1886                              O                            Brňany

15                           1784-1880                              O                            Německé Kopisty

9                             1746-1787                              Z                             Bohušovice, Brňany, Německé Kopisty

10                           1784-1855                              Z                             Bohušovice

19                           1783-1886                              Z                             Brňany

18                           1784-1886                              Z                             Německé Kopisty

 

Některé matriky jsou nafoceny a přístupny zde: search.labs.familysearch.org

 

 

Farnost Brozany (Brozan) – 15

(ŘK církev, Litoměřická diecéze)

kostel sv. Gottharda

matriky v SA (*1664-1869, odd. 1664-1905, + 1724-1909):           13 knih

matriční spisy do roku 1870 (odd. 1834-1870, + 1861-1870):        3 kart.

matriční spisy po roce 1870 (*1930-1946, odd. 1871-1949, + 1871-1949): 9 kart.

listů:       4

 

Farní obvod 1949:

Brozany (Brozan)                1650-1685              f. Roudnice

1657-1664                     f. Dolánky

1637-1689              f. Litoměřice ojediněle

Hostěnice (Hostenitz)        1650-1685              f. Roudnice

1657-1677                     f. Dolánky

Rochov (Rochow)               1650-1685              f. Roudnice          

                                               1657-1677              f. Dolánky

 

Kolem roku 1100 byla zde založena plebánie. Před rokem 1664 spravována z Dolánek, roku 1664 byla obnovena a měla vlastního faráře.

 

 

 

1              I.             1664-1693                              N                            Brozany, Hostěnice, Rochov

                               1664-1692                              O                           

2              II.            1715-1724                              N                            Brozany, Hostěnice, Rochov

                               1709-1724                              O

3              III.           1724-1759                              N, O, Z                   Brozany, Hostěnice, Rochov

4              V.            1784-1799              i/s           N             latina      Brozany, Hostěnice, Rochov

5              V.            1784-1798              i/s           O             latina      Brozany, Hostěnice, Rochov

6              V.            1784-1799              i/s           Z             latina      Brozany, Hostěnice, Rochov

7              VI.           1785-1865              i/s           N                            Brozany

14            VII.         1866-1897              i/s           N                            Brozany

8              VI.           1785-1868              i/s           O                            Brozany

15            VII.         1868-1903              i/s           O                            Brozany

9              VI.           1785-1883              i/s           Z                             Brozany

10            VI.           1785-1869              i/s           N                            Hostěnice

11            VI.           1785-1905              i/s           O                            Hostěnice

12            VI.           1785-1909              i/s           Z                             Hostěnice

13            VI.           1785-1869              i/s           N                            Rochov

16            VI.           1785-1893              i/s           O                            Rochov

17            VI.           1785-1893              i/s           Z                             Rochov

 

A       index            1785-1860                              N                            celá farnost

B       index            1860-1886                              N                            celá farnost

C       index            1785-1860                              O                            celá farnost          

D       index            1860-1886                              O                            celá farnost          

E       index             1785-1860                              Z                             celá farnost          

F       index             1860-1886                              Z                             celá farnost          

 

Některé matriky jsou nafoceny a přístupny zde: search.labs.familysearch.org

 

 

 

Farnost Černouček (Černauschek) – L 16

(ŘK církev, Pražská diecéze)

svazků: 41

indexů:   2

listů:       4

 

Matriční obvod    1952 – Horní Beřkovice, 1960 – Horní Beřkovice

Stav 1870, 1900 – Černouček, Horní Beřkovice, Ctiněves, Jeviněves, Kostomlaty pod Řípem, Libkovice, Mnetěš

 

Farní obvod 1949:

Černouček            ?

Ctiněves                1650-1685              f. Roudnice

                               1683-1788              f. Račiněves

Horní Beřkovice   ?

Jeviněves              1683-1785              f. Račiněves

Kostomlaty           ?

Ledčice                  1683-1788              f. Račiněves

Libkovice              1667-1692              f. Chcebuz

1651-1667                      f. Štětí

Mnetěš                  1717-1788              f. Račiněves

                               1650-1765              f. Roudnice

Plebánie před rokem 1352. Fara byla obnovena roku 1674, v té době jsou sem komendovány Kostomlaty pod Řípem (plebánie r. 1352), Vepřek (plebánie r. 1352), Veltrusy (plebánie r. 1272) a Cítov (plebánie r. 1352). Z nich Kostomlaty zůstaly dosud ve farnosti jako filiálka, kdežto Vepřek byl obnoven jako fara roku 1737 s filiálkou ve Veltrusích a Cítově, fara obnovena roku 1753. V roce 1789 byly sem přifařeny z Račiněvsi filiální kostely ve Ctiněvsi a Ledčicích (v obouch plebánie r. 1352), kde byly asi od roku 1683. Obec Mnetěš patřila zřejmě (viz matriky) původně k Černoučku, asi roku 1717 byla přefařena k Račiněvsi a roku 1789 opět byla vrácena k Černoučku.

 

1              I.             1674-1712                              N, O                       Černouček, Horní Beřkovice, Jeviněves,

Kostomlaty, Libkovice, Ctiněves, Mnetěš,

Straškov, Veltrusy, Bechlín, Vraškov, Cítov,

Zlosyň

2              II.            1713-1732                              N, O, Z                   Černouček, Mnetěš, Horní Beřkovice, Jeviněves,

                                                                                                              Kostomlaty, Libkovice

3              III.           1732-1750                              N, O, Z                   Černouček, Mnetěš, Horní Beřkovice, Jeviněves,

                                                                                                              Kostomlaty, Libkovice

4              IV.           1751-1756              i/s           N, O, Z                   Račiněves, Ctiněves, Jeviněves, Loucká, Bříza,

                                                                                                              Straškov, Vražkov, Vodochody, Ledčice, Kleneč,

                                                                                                              Mnetěš

5              V.            1767-1808              i/s           N                            Černouček, Libkovice, Horní Beřkovice,

1767-1779              i/s           O                            Kostomlaty, Jeviněves

1767-1778              i/s           Z                             (od r. 1784 Černouček, H.Beřkovice, Jeviněves)

12            VII.         1809-1842              i/s           N                            Černouček, Jeviněves

                               1809-1840              i/s           N                            Horní Beřkovice

13            VIII.        1843-1866              i               N                            Černouček

27            IX.          1866-1899              i               N                            Černouček

14            VIII.        1840-1857              i               N                            Horní Beřkovice

15            IX.          1857-1868              i               N                            Horní Beřkovice

28            X.            1868-1902              i               N                            Horní Beřkovice

29            VIII.        1843-1875              i               N                            Jeviněves

16            VI.           1784-1840              i/s           N                            Kostomlaty

                               1784-1842              i/s           N                            Libkovice

17            VII.         1840-1857              i               N                            Kostomlaty

30            VIII.        1858-1885              i               N                            Kostomlaty

31            VII.         1843-1883              i               N                            Libkovice

6              I.             1789-1814              i/s           N                            Ledčice, Ctiněves, Mnetěš

7              II.            1814-1820              i/s           N                            Ledčice, Ctiněves, Mnetěš

8              III.           1821-1838              i/s           N                            Ledčice, Mnetěš

                               1821-1843              i/s           N                            Ctiněves

9              IV.           1838-1856              i               N                            Ledčice

10            V.            1856-1868              i               N                            Ledčice

32            VI.           1868-1880              i               N                            Ledčice

33            IV.           1843-1880              i               N                            Ctiněves

11            IV.           1839-1963              i               N                            Mnetěš

34            V.            1863-1889              i               N                            Mnetěš

18            I.             1778-1824              i/s           O                            Černouček, Horní Beřkovice, Jeviněves,

Kostomlaty, Libkovice

19            II.            1825-1855              i/s           O                            Černouček, Jeviněves

                               1825-1848              i/s           O                            Horní Beřkovice, Kostomlaty

                               1825-1844              i/s           O                            Libkovice

35            III.           1856-1877              i               O                            Černouček

                               1856-1882              i               O                            Jeviněves

36            III.           1849-1872              i               O                            Horní Beřkovice

                               1848-1871              i               O                            Ctiněves

                               1849-1871              i               O                            Kostomlaty

20            I.             1789-1840              i/s           O                            Ledčice

                               1789-1847              i/s           O                            Ctiněves

                               1789-1841              i/s           O                            Mnetěš

37            II.            1841-1880              i               O                            Ledčice

38            II.            1841-1887              i               O                            Mnetěš

21            I.             1777-1817              i/s           Z                             Černouček

                               1784-1817              i/s           Z                             Libkovice, H. Beřkovice, Jeviněves, Kostomlaty

22            II.            1817-1850              i/s           Z                             Černouček, Libkovice, H. Beřkovice, Jeviněves,

Kostomlaty

23            III.           1851-1866              i               Z                             Černouček

                               1851-1868              i               Z                             Horní Beřkovice, Jeviněves

39            IV.           1866-1892              i               Z                             Černouček

                               1868-1892              i               Z                             Horní Beřkovice, Jeviněves

40            V.            1893-1915              i               Z                             Černouček

                               1893-1909              i               Z                             Jeviněves

                               1893-1904              i               Z                             Horní Beřkovice

41            III.           1851-1880              i               Z                             Kostomlaty

                               1851-1883              i               Z                             Libkovice

24            I.             1789-1825              i/s           Z                             Ledčice, Ctiněves, Mnetěš

25            II.            1825-1867              i/s           Z                             Ledčice, Ctiněves, Mnetěš

26                           1751-1789                              N, O, Z                   vojenská

A      INDEX I.      1751-1789                              N                            farnost

B      INDEX II.     1790-1833                              N, O, Z                   farnost

 

 

 

 

Farnost Dolánky (Dolanek) – L 28

(ŘK církev, Pražská diecéze)

svazků: 18

indexů:   2

listů:       2

 

Matriční obvod    1952 – Brozany, 1960 – Brozany

Stav 1870, 1900    - Dolánky, Hrdly

 

Farní obvod 1949:

Dolánky                1637-1651              f. Litoměřice - ojediněle

                               1724-1784              f. Počaply (ojedinělé zápisy)

Hrdly                     1637-1651              f. Litoměřice - ojediněle

                               1724-1784              f. Počaply (ojedinělé zápisy)

 

Plebánie před rokem 1352. Po Bílé Hoře jsou odtud spravovány i Brozany (do roku 1664), Bohušovice n.O. (do roku 1715 nebo 1746), Libotenice s filiálkou v Rohatcích (do 1787) a filiální (hřbitovní) kostel v Doksanech, resp. pozdější doksanská farnost (od r. 1782) je do té doby součástí dolánecké farnosti. Dolánky, Doksany, Bohušovice i Libotenice jsou inkorporovány strahovskému klášteru premonstrátů.

 

1              I.             1657-1677                              N, O, Z                   Dolánky, Doksany, Bohušovice, Brňany, Hrdly,

Chvalín, Libotenice, Nové Dvory, Nučničky, Oleško, Rohatce, Něm. Kopisty, (1657-1664 Brozany, Hostěnice, Rochov)

2              II.            1677-1714                              N, O, Z                   Dolánky, Doksany, Bohušovice, Brňany, Hrdly,

Chvalín, Libotenice, Nové Dvory, Nučničky, Oleško, Rohatce, Něm. Kopisty

3              III A.       1715-1745              i.              N                            Dolánky, Doksany, Hrdly, Chvalín, Libotenice,

                                                                                                              Nové Dvory, Nučničky, Oleško, Rohatce

4              III B.       1715-1745                              O, Z                        Dolánky, Doksany, Hrdly, Chvalín, Libotenice,

Nové Dvory, Nučničky, Oleško, Rohatce, Bohušovice, Brňany, Německé Kopisty

5              IV A.      1746-1777              i.              N, Z                        Dolánky, Doksany, Hrdly, Chvalín, Nové Dvory

6              IV B.        1746-1777              i.              O                            Dolánky, Doksany, Hrdly, Chvalín, Nové Dvory

7              V A.         1778-1784              i./s          N, O, Z                   Dolánky, Doksany, Hrdly, Chvalín, Nové Dvory

8              V B.         1784-1834              i.              N                            Dolánky

9              VI.           1834-1851              i./s          N                            Dolánky

15            VII.         1851-1874              i./s          N                            Dolánky

10            V B.         1784-1844              i.              O                            Dolánky

16            VI.           1844-1892              i./s          O                            Dolánky

11            V B.        1784-1855              i.              Z                             Dolánky

12            V B.         1784-1837              i.              N                            Hrdly

13            VI.           1838-1867              i./s          N                            Hrdly

17            VII.          1868-1891              i./s          N                            Hrdly

18            V.            1784-1879              i.              O                            Hrdly

14            V B.         1784-1864              i.              Z                             Hrdly

A            index      1778-1886                              N                            farnost

B             index      1778-1891                              O                            farnost

 

 

 

Farnost Hoštka (Gastdorf) – 51

(ŘK církev, Litoměřická diecéze)

svazků: -

indexů:   -

listů:       -

 

Matriční obvod    1952 – , 1960 –

Stav 1870, 1900    -

 

Farní obvod 1949:

Hoštka (Gasdorf)                

Čakovice (Tshakowitz)       1651-1667              viz Štětí

Kochovice (Kochowitz)    

Malešov (Molschen)          1624-1655              f. Úštěk

Velešice (Weleschitz)         1651-1667              f. Štětí

 

Plebánie před rokem 1384. Po Bílé Hoře načas spravována z Roudnice, v šedesátých letech 17. století opět samostatná. Po roce 1641 je k Hoštce komendována farnost Hrušovany, kde je roku 1784 zřízena expositura a roku 1901 obnovena fara.

 

1              I.             1665-1683                              N, O                       Hoštka, Čakovice, Kochovice, Malešov, Velešice

                               1663-1683                              N, O                       farnost Hrušovany: Hrušovany, Jištěrpy, Polepy,

                                                                                                              Encovany, Třebutičky, Vrutice, Libínky, Svařenice

                                                                                                              Trnová, Vrbice

                               1670-1683                              N, O                       Snědovice, Střížovice, Radouň, Mastířovice,

                                                                                                              Kyškovice, Brzánky, Brocno, Vetlá, Újezd,

                                                                                                              Sukorady, Křešov

2              II.            1684(7)-1712                         N, O, Z                   Hoštka, Čakovice, Kochovice, Velešice

                               1684-1688                              N, O, Z                   Hrušovany, Jištěrpy, Polepy, Encovany,

Třebutičky, Vrutice, Libínky, Svařenice, Trnová

                               1684-1700                              N, O, Z                   ojediněle Snědovice, Kyškovice, Brzánky, Vetlá,

                                                                                                              Sukorady, Lounky

                               1684-1706                              N, O, Z                   Vrbice, Mastířovice

3              A            1713-1758                              N, O, Z                   Hoštka, Čakovice, Kochovice, Velešice

4              B             1758-1784                              N, O, Z                   Hoštka, Čakovice, Kochovice, Velešice

5              C             1784-1809                              N                            Hoštka, Čakovice, Kochovice, Velešice

6              D             1809-1849                              N                            Hoštka, Čakovice, Kochovice, Velešice

7              E             1849-1863              i.              N                            Hoštka, Čakovice, Kochovice, Velešice

13            F             1864-1880                              N                            Hoštka, Čakovice, Kochovice, Velešice

14            G             1880-1898                              N                            Hoštka, Čakovice, Kochovice, Velešice

8              A            1784-1832                              O                            Hoštka, Čakovice, Kochovice, Velešice

9              B             1832-1858              i.              O                            Hoštka, Čakovice, Kochovice, Velešice

15            C             1859-1880              i.              O                            Hoštka, Čakovice, Kochovice, Velešice

16            D             1784-1852                              Z                             Hoštka, Čakovice, Kochovice, Velešice

17            E             1853-1894              i./s          Z                             Hoštka, Čakovice, Kochovice, Velešice

10            I              1686-1758                              N, O, Z                   Malešov – filiální kostel

11            A            1758-1807                              N, O, Z                   Malešov – filiální kostel

12            C             1807-1858                              N, O, Z                   Malešov – filiální kostel

18            D             1859-1887              i.              N                            Malešov – filiální kostel

19            D             1859-1889              i./s          O                            Malešov

20            D             1859-1885              i./s          Z                             Malešov

A            index      1853-1893                              Z                             Hoštka, Čakovice, Kochovice, Velešice

B             index      1859-1931                              N, O, Z                   filiální kostel Malešov

 

Některé matriky jsou nafoceny a přístupny zde: search.labs.familysearch.org

 

 

 

Farnost Ječovice (Ječowitz) – L 54

(ŘK církev, Pražská diecéze)

svazků: -

indexů:   -

listů:       -

 

Matriční obvod    1952 – Mšené, 1960 – Mšené-Lázně

Stav 1870, 1900    - Ječovice, Bohdal, Loucká, Podbradec, Ředhošť

 

Farní obvod 1949:

Ječovice                                               1694-1784              f. Budyně nad Ohří

Bohdal

Loucká

Podbradec                            1660-1676              f. Libochovice

                                               1694-1784              f. Budyně nad Ohří            

Ředhošť

 

Plebánie před rokem 1352. Po Bílé Hoře jsou komendovány k Budyni. Roku 1763 je zde zřízeno místní kaplanství (připojen Podbradec), fara obnovena roku 1855. Ředhošť (plebánie r. 1384) a Loucká byly v letech 1689-1787 ve farnosti Kmetiněves. Bohdal je nová ves založená roku 1805.

 

1              A I.          1763-1784                              N                            Ječovice, Podbradec, Brníkov, Černochov,

Ředhošť, Lukov

                               1784-1909                              N                            Ječovice

2              A I.         1773-1784                              O                            Ječovice, Podbradec

                               1784-1909                              O                            Ječovice

3              A I.         1763-1784                              Z                             Ječovice, Podbradec

                               1784-1909                              Z                             Ječovice

4              B I.          1810-1910                              N                            Bohdal

5              B I.          1812-1910                              O                            Bohdal

6              B I.          1810-1910                              Z                             Bohdal

7              -              1784-1804                              N, O, Z                   Podbradec

8              C III.       1805-1874                              N                            Podbradec

9              C II.        1805-1909                              O                            Podbradec

10            C II.        1805-1909                              Z                             Podbradec

11            -              1784-1822                              N                            Ředhošť

                               1784-1807                              N                            Loucká

12            D II.        1823-1877                              N                            Ředhošť

13            -              1784-1822                              O                            Ředhošť

                               1784-1807                              O                            Loucká

14            D II.        1823-1877                              O                            Ředhošť

15            -              1784-1822                              Z                             Ředhošť

                               1784-1807                              Z                             Loucká

16            D II.        1823-1877                              Z                             Ředhošť

17            E II.         1808-1859                              N                            Loucká

18            E II.         1808-1908                              O                            Loucká

19            E II.         1808-1909                              Z                             Loucká

 

 

 

Farnost Chcebuz (Zebus) – 60

svazků: 

indexů:  

listů:      

 

Matriční obvod    1952 –, 1960 –

Stav 1870, 1900 –

 

Farní obvod 1949:

 

 

Chcebuz (Zebus)                                1623-1655              f. Úštěk

                                                               1651-1690              viz Štětí

Brocno (Brotzen)                                1651-1690              viz Štětí

                                                               1623-1655              f. Úštěk

                                                               1675-1683              f. Hoštka

Křešov (Krzeschow)                          1651-1690              f. Štětí

Radouň (Radaun)                               1651-1690              f. Štětí

1623-1655              f. Úštěk

1670-1683              f. Hoštka

Snědovice (Schneidowitz)                 1651-1690              f. Štětí

1623-1656              f. Úštěk

1670-1683              f. Hoštka

Újezd (Aujezd)                                    1684-1690              f. Štětí

                                                               1678-1683              f. Hoštka

Veselí (Frölichsdorf)

Liběchov                                              1667-1683              ojediněle

Ječovice (Jeschowitz)                        1667-1785

Bylochov                                             1667-1800

Medonosy                                           1667-1800

Chudolazy                                            1667-1800

Račice

Počeplice

Stračí

Hněvice

Bechlín

Předonín

Horní Počaply

 

1              I.             1667-1683                              N                            Chcebuz, Brocno, Křešov, Radouň, Snědovice,

1672-1692                              O                            Újezd, navíc: Ječovice, Štětí, Bylochov,

Chudolazy, Račice, Medonosy, Počeplice, Stračí, ojediněle Liběchov, v letech 1667-1674 Hněvice, Hor. Počaply, Bechlín, Předonín, v letech 1681-83 Vrbice

2              II.            1690-1704                              N                            Chcebuz, Brocno, Křešov, Radouň, Snědovice,

                               1691-1704                              O, Z                        Újezd, navíc: Ječovice, Bukovec, Bylochov,

                                                                                                              Medonosy, Chudolazy

3              III.           1705-1746                              N, O, Z                   Chcebuz, Brocno, Křešov, Radouň, Snědovice,

                                                                                                              Újezd, navíc: Ječovice, Bukovec, Bylochov,

                                                                                                              Medonosy, Chudolazy                                     

4              IV.           1747-1784              i. (N)       N, O, Z                   Chcebuz, Brocno, Křešov, Radouň, Snědovice,

                                                                                                              Újezd, navíc: Ječovice, Bukovec, Bylochov,

                                                                                                              Medonosy, Chudolazy

5              V.            1784-1799              i./s          N                            Chcebuz, Brocno, Křešov, Radouň, Snědovice,

                                                                                                              Újezd, navíc: Ječovice (do 1785), Bukovec,

Bylochov, Medonosy, Chudolazy, Veselí

6              VI.           1800-1817              i./s          N                            Chcebuz, Brocno, Křešov, Radouň, Snědovice,

Újezd, navíc: Bukovec, Bylochov, Medonosy, Chudolazy, Veselí

od roku 1801 jen Chcebuz, Snědovice, Radouň,

Křešov, Újezd, Brocno, Veselí

7              VII.         1818-1832              i./s          N                            Chcebuz, Snědovice, Radouň, Křešov, Újezd,

                                                                                                              Brocno, Veselí

8              VIII.        1833-1848              i./s          N                            Chcebuz, Snědovice, Radouň, Křešov, Újezd,

                                                                                                              Brocno, Veselí

9              IX.          1849-1861              i./s          N                            Chcebuz, Snědovice, Radouň, Křešov, Újezd,

                                                                                                              Brocno, Veselí

10            X.            1862-1874              i./s          N                            Chcebuz, Snědovice, Radouň, Křešov, Újezd,

                                                                                                              Brocno, Veselí

11            XI.          1862-1874              i./s          N                            Chcebuz, Snědovice, Radouň, Křešov, Újezd,

                                                                                                              Brocno, Veselí

12            I.             1784-1817                              O                            Chcebuz, Bylochov, Snědovice, Radouň, Křešov,

                                                                                                              Chudolazy, Medonosy, Újezd, Brocno, Veselí,

                                                                                                              Ječovice (do 1785), od roku 1801 jen Chcebuz,

                                                                                                              Snědovice, Radouň, Křešov, Újezd, Brocno, Veselí

13            II.            1818-1837              i./s          O                            Chcebuz, Snědovice, Radouň, Křešov, Újezd,

                                                                                                              Brocno, Veselí

14            III.           1838-1861              i./s          O                            Chcebuz, Snědovice, Radouň, Křešov, Újezd,

                                                                                                              Brocno, Veselí

15            IV.           1862-1900              i./s          O                            Chcebuz, Snědovice, Radouň, Křešov, Újezd,

                                                                                                              Brocno, Veselí

16            I.             1784-1817                              Z                             Chcebuz, Bylochov, Snědovice, Radouň, Křešov,

                                                                                                              Chudolazy, Medonosy, Újezd, Brocno, Veselí,

                                                                                                              Ječovice (do 1785), od roku 1801 jen Chcebuz,

                                                                                                              Snědovice, Radouň, Křešov, Újezd, Brocno, Veselí

17            II.            1818-1847              i./s          Z                             Chcebuz, Snědovice, Radouň, Křešov, Újezd,

                                                                                                              Brocno, Veselí

18            III.           1848-1879              i./s          Z                             Chcebuz, Snědovice, Radouň, Křešov, Újezd,

                                                                                                              Brocno, Veselí

A            index      1784-1799                              N                            farnost

B             index      1800-1848                              N                            farnost

C             index      1849-1874                              N                            farnost

D             index      1833-1900                              O                            farnost

E             index      1834-1879                              Z                             farnost

 

 

 

Farnost Račiněves (Račinowes) – L 127

svazků:  27

indexů:   1

listů:       2

 

Matriční obvod    1952 – Straškov-Vodochoy, 1960 – Mšené Lázně

Stav 1870, 1900 – Račiněves, Bříza, Loucká, Straškov, Vodochody, Vražkov

 

Farní obvod 1949:

Račiněves             1650-1685              f. Roudnice

Bříza

Loucká

Straškov                1674-1712              f. Černouček        

Vodochody

Vražkov                 1650-1685              f. Roudnice

                               1674-1712              f. Černouček

 

Plebánie před rokem 1352. Po Bílé Hoře sem patřily filiálky ve Straškově, Ctiněvsi a Ledčicích (v roce 1352 plebánie). V letech asi 1717-1789 sem patří Mnetěš, která před tím a potom patřila k Černoučku. V roce 1789 byly k Černoučku přefařeny i filiální kostely v Ctiněvsi a Ledčicích.

 

 

1              I.             1683-1717                              N, O, Z                   Račiněves, Ctiněves, Jeviněves (?), Loucká, Bříza,

                                                                                                              Straškov, Vražkov, Vodochody, Ledčice, Kleneč

2              II.            1717-1747                              N                            Račiněves, Ctiněves, Jeviněves (?), Loucká, Bříza,

                               1717-1749                              O, Z                        Straškov, Vražkov, Vodochody, Ledčice, Kleneč,

                                                                                                              Mnetěš

3              III.           1747-1784                              N                            Račiněves, Ctiněves, Jeviněves (?), Loucká, Bříza,

                                                                                                              Straškov, Vražkov, Vodochody, Ledčice, Kleneč,

                                                                                                              Mnetěš

4              IV.           1785-1788 (1838)  N             i/s                           Račiněves, Ctiněves, Jeviněves (?), Loucká, Bříza,

                                                                                                              Straškov, Vražkov, Vodochody, Ledčice, Mnetěš

5              III.           1750-1784                              O                            Račiněves, Ctiněves, Jeviněves (?), Loucká, Bříza,

                                                                                                              Straškov, Vražkov, Vodochody, Ledčice, Kleneč,

                                                                                                              Mnetěš

6              IV.           1785-1788 (1840)  O             i/s                           Račiněves, Ctiněves, Jeviněves (?), Loucká, Bříza,

                                                                                                              Straškov, Vražkov, Vodochody, Ledčice, Mnetěš

7              III.           1750-1785                              Z                             Račiněves, Ctiněves, Jeviněves (?), Loucká, Bříza,

                                                                                                              Straškov, Vražkov, Vodochody, Ledčice, Kleneč,

                                                                                                              Mnetěš

8              IV.           1785-1788 (1840)              i/s                           Račiněves, Ctiněves, Jeviněves (?), Loucká, Bříza,

                                                                                                              Straškov, Vražkov, Vodochody, Ledčice, Mnetěš

9              V.            1840-1864                              N             i               Račiněves

13            VI.           1865-1902                              N                            Račiněves

14            V.            1841-1884                              O             i               Račiněves

10            V.            1841-1884                              Z             i               Račiněves

15            V.            1840-1874                              N             i               Bříza

16            V.            1841-1890                              O             i               Bříza

11            V.            1841-1870                              Z             i               Bříza

12            V.            1840-1870                              N             i               Loucká

26            V.            1841-1895                              O             i               Loucká

27            V.            1843-1904                              Z             i               Loucká

17            V.            1840-1877                              N             i               Straškov

18            V.            1841-1892                              O             i               Straškov

19            V.            1841-1877                              Z             i               Straškov

20            V.            1840-1878                              N             i               Vodochody

21            V.            1841-1897                              O             i               Vodochody

22            V.            1841-1871                              Z             i               Vodochody

23            V.            1840-1874                              N             i               Vražkov

24            V.            1841-1882                              O             i               Vražkov

25            V.            1841-1877                              Z             i               Vražkov

A            index      1785-1840                              N, O, Z                   farnost  

 

 

 

 

Farnost Roudnice nad Labem - L 134

 

V letech 133-1516 proboštství augustiniánů-kanovníků. Roku 1594 světské proboštství. Po Bílé Hoře spravují zdejší kněží široké okolí. Do roku 1788 sem patří filiálka ve Vetlé. Před rokem 1700 a od roku 1765 sem patří obec Kleneč (mezitím v Račiněvsi). Hrobce byly přefařeny roku 1784 k Libotenicím. Kaple na Řípu, patřící katastrem k Mnetěši, patří ke zdejšímu proboštství, kdežto obec k Černoučku.

 

Farní obvod 1949:

 

Roudnice nad Labem                         1637-1651                              f. Litoměřice - děk.

Bezděkov (nyní v Roudnici)            

Dobříň                                                  1651-1667                              f. Štětí

Hracholusky                                       

Kleneč                                                  1683-1784                              f. Račiněves

Kozlovice                                             1651-1667                              f. Štětí

Krabčice

Podlusky

Rovné

Vesce

Záluží                                                    1690-1770                              f. Štětí

Židovice

 

1              IA           1650-1685              N             i/s           Roudnice, Bezděkov, Hracholusky, Dobřín, Kozlovice,

                                                                                              Krabčice, Podlusky, Rovné, Záluží, Židovice, Mnetěš,

                                                                               Kyškovice, Vědomice, Bechlín, Vetlá, Vrbice, Lounky,

                                                                              Chodouny, Brozany, Brzánky, Hrobce, Černěves,

                                                                              Račiněves, Ctiněves, Mastířovice, Rochov, Vražkov,

                                                                              Hostěnice aj.       

2              IIA          1701-1704              N             i/s           Roudnice, Bezděkov, Hracholusky, Dobřín, Kozlovice,

                               1670-1705              O                            Kleneč, Krabčice, Podlusky, Rovné, Vesce, Záluží,

                               1670-1705              Z                             Židovice, Mnetěš, Černěves, Lounky, Kyškovice, Brzánky,

                                                                                              Předonín, Vrbice, Mastířovice, Vetlá, Chodouny

3              IIIA        1685-1701              N             i/s           Roudnice, Bezděkov, Hracholusky, Podlusky, Rovné,

                               1705-1710                                             Židovice, Krabčice, Záluží, Brzánky, Lounky, Chodouny,

                               1699-1701,1703     O                            Černěves, Bechlín, Počaply (Horní), Předonín, Hrobce,

                               1705-1709                                             Mnetěš, Horní Beřkovice, Robeč

                1705-1709              Z

4              IVA        1703-11706            N             i/s           Roudnice, Bezděkov, Hracholusky, Dobřín, Krabčice,

                               1730-1756                                             Podlusky, Rovné, Vesce, Židovice, Mnetěš, Záhoří (?),

                               1730-1751              O                            Hrobce, Vetlá, Brzánky, Chodouny, Černěves, Lounky,

                               1731-1751              Z                             Mastířovice, Vědomice, Vrbice, Kyškovice

5              VA          1710-1738              N,O, Z    i/s           Roudnice, Bezděkov, Hracholusky, Dobřín, Krabčice,

                                                                                              Podlusky, Rovné, Vesce, Židovice, Mnetěš, Hrobce

6              VIA        1739-1753              N,O, Z    i/s           Roudnice, Bezděkov, Hracholusky, Dobřín, Krabčice,

                                                                                              Podlusky, Rovné, Vesce, Židovice, Mnetěš, Hrobce

7              VIIA       1753-1764              N             i/s           Roudnice, Bezděkov, Hracholusky, Dobřín, Krabčice,

                               1753-1765              O, Z                        Podlusky, Rovné, Vesce, Židovice, Mnetěš, Hrobce, Kleneč

8              VIIIA      1764-1783              N             i/s           Roudnice, Bezděkov, Hracholusky, Dobřín, Krabčice,

Podlusky, Rovné, Vesce, Židovice, Mnetěš, Hrobce, Kleneč, Kozlovice, Záluží

9              IXA        1783-1784              N             i/s           Roudnice, Bezděkov, Hracholusky, Dobřín, Krabčice,

Podlusky, Rovné, Vesce, Židovice, Mnetěš, Hrobce, Kleneč, Kozlovice, Záluží

                               1784-1813              N             i/s           jen Roudnice

10            II             1766-1784              O             i/s           Roudnice, Hracholusky, Bezděkov, Dobříň, Kleneč,

                                                                                              Kozlovice, Krabčice, Podlusky, Rovné, Vesce, Záluží,

                                                                                              Židovice, Hrobce

                               1784-1811              O             i/s           jen Roudnice

11            D             1766-1784              Z             i/s           Roudnice, Hracholusky, Bezděkov, Dobříň, Kleneč,

                                                                                              Kozlovice, Krabčice, Podlusky, Rovné, Vesce, Záluží,

                                                                                              Židovice, Hrobce

                               1784-1793              Z             i/s           jen Roudnice

 

12            X             1813-1838              N             i/s           Roudnice

13            XI           1838-1854              N                            Roudnice

14            XII          1855-1863              N                            Roudnice

51            XIII         1863-1873              N                            Roudnice

52            XIV         1873-1886              N                            Roudnice

53            XV          1886-1900              N                            Roudnice

15            III            1811-1859              O                            Roudnice

54            IV            1859-1875              O                            Roudnice

55            V             1876-1895              O                            Roudnice

16            IB            1794-1806              Z             i/s           Roudnice

17            IIB          1806-1833              Z             i/s           Roudnice

18            IIIB         1833-1857              Z             i/s           Roudnice

19            IVB         1857-1865              Z             i/s           Roudnice

56            V             1864-1884              Z             i/s           Roudnice

57            VI            1884-1900              Z             i/s           Roudnice

 

20            IB            1784-1830              N             i/s           Bezděkov

21            IIB          1830-1856              N                            Bezděkov

22            III            1857-1867              N                            Bezděkov

58            IV            1767-1882              N                            Bezděkov

59            V             1882-1896              N                            Bezděkov

23            I              1785-1848              O                            Bezděkov

60            II             1848-1886              O                            Bezděkov

24            IB            1784-1830              Z             i/s           Bezděkov

25            IIB          1830-1860              Z             i/s           Bezděkov

61            III            1860-1883              Z             i/s           Bezděkov

62            IV            1883-1901              Z             i/s           Bezděkov

 

26            IB            1784-1868              N             i/s           Dobříň

27            I              1785-1867              O                            Dobříň

28            IB            1785-1867              Z             i/s           Dobříň

 

29            IB            1784-1840              N             i/s           Hracholusky

30            II             1841-1860              N                            Hracholusky

63            III            1860-1886              N                            Hracholusky

31            I              1784-1857              O                            Hracholusky

32            IB            1784-1867              Z             i/s           Hracholusky

 

33            IB            1785-1847              N             i/s           Kleneč

64            II             1847-1879              N                            Kleneč

65            III            1880-1906              N                            Kleneč

34            I              1784-1867              O                            Kleneč

35            IB            1784-1860              Z             i/s           Kleneč

 

66            I              1784-1920              N                            Kozlovice

 

36            IB            1784-1843              N             i/s           Krabčice

67            II             1844-1903              N                            Krabčice

37            I              1785-1867              O                            Krabčice

38            IB            1784-1864              Z             i/s           Krabčice

 

39            IB            1784-1843              N             i/s           Podlusky

40            II             1844-1868              N                            Podlusky

68            III            1869-1895              N                            Podlusky

68a          III            1844-1899 (opis)   N                            Podlusky

41            I              1784-1867              O                            Podlusky

42            IB            1784-1854              Z             i/s           Podlusky

69            II             1854-1883              Z             i/s           Podlusky

 

43            IB            1784-1839              N             i/s           Rovné

70            II             1839-1871              N                            Rovné

44            IB            1785-1867              O                            Rovné

45            IB            1784-1850              Z             i/s           Rovné

 

46            IB            1784-1866              N             i/s           Vesce

47            IB            1784-1867              O                            Vesce

 

71            I              1784-1901              N                            Záluží

72            I              1785-1919              O                            Záluží

85                           1784-1920              Z                             Záluží

 

48            IB            1784-1870              N             i/s           Židovice

73            II             1871-1907              N                            Židovice

49            I              1785-1868              O                            Židovice

50            IB            1784-1867              Z             i/s           Židovice

 

A            index      1650-1783              N                            farnost

B             index      1650-1783              N                            farnost

C             index      1650-1783              O                            farnost

D             index I    1650-1783              Z                             farnost

E             index II   1650-1783              Z                             farnost

F             index      1650-1783              Z                             farnost

G             index      1650-1783              Z                             farnost

 

 

Farnost Robeč (Robitsch) – 141

(ŘK církev, Litoměřická diecéze)

 

Farní obvod 1949:

 

Robeč (Robitsch)                                1623-1690                              f. Úštěk

                                                               1685-1710                              f. Roudnice n. L.

Černčí (Tschimsch)                            1740-1786                              f. Strážiště

Domašice (Domachitz)                       1623-1690                              f. Úštěk

Hubenov (Hubin)                               1623-1655                              f. Úštěk

Kalovice (Kalwitz)                              1623-1690                              f. Úštěk

Krásná Studánka (Schönborn)         1623-1690                              f. Úštěk

Lomy (Lunnel)                                     1623-1690                              f. Úštěk

Rašovice (Raschwitz)                         1623-1680                              f. Úštek

Strachaly (Strachel)                            1651-1667                              f. Štětí

Střížovice (Stržíschowitz)                  1651-1690                              f. Štětí

                                                               1670-1695                              f. Hoštka

Sukorady                                              1623-1655                              f. Úštěk

1651-1667                                             f. Štětí

1680-1690                             f. Hoštka - ojediněle

Mošnice                                               1678-1737                              f. Robeč (pak f. Tuhaň)

 

 

1              II.            1678-1737              N, O, Z                   Robeč, Kalovice, Hubenov, Rašovice, Domašice, Krásná

                                                                                              Studánka, Černčí, Sukorady, Strachaly, Střížovice, Lomy,

                                                                                              Mošnice

2              III.           1738-1784              N, O, Z                   Robeč, Kalovice, Hubenov, Rašovice, Domašice, Krásná

                                                                                              Studánka, Černčí, Sukorady, Strachaly, Střížovice, Lomy

3              IV.           1784-1808              N                            Robeč, Tuhaň, Mošnice, Nová Ves, Tuhanec

                               1784-1809              N                            Hubenov a Černčí

                               1784-1809              N                            Sukorady

                               1784-1811              N                            Domašice

                               1784-1812              N                            Lomy

                               1784-1823              N                            Kalovice

                               1784-1843              N                            Krásná Studánka

                               1784-1816              N                            Střížovice

6              V.            1808-1892              N                            Robeč, ojediněle: Mošnice, Tuhaň, Obrok

7              V.            1809-1892              N                            Domašice

8              V.            1809-1892              N                            Hubenov a Černčí

9              V.            1823-1892              N                            Kalovice

10            V.            1811-1892              N                            Lomy

11            V.            1812-1892              N                            Rašovice, Krásná Studánka

12            V.            1812-1892              N                            Strachaly

13            V.            1808-1892              N                            Sukorady

14            V.            1817-1892              N                            Střížovice

15            V.            1893-1899              N                            farnost

4                             1788-18xx               O                            Robeč

5                             1785-min. 1847      Z                             Robeč

16                           min.1860-m.1875   O                            Robeč

17                           1857-1903              Z                             Robeč

 

 

Farnost Štětí (Wegstädtl) – 161

(ŘK církev, Litoměřická diecéze)

kostel sv. apoštolů Šimona a Judy

matriky v SA: (*1651-1869, odd.1651-1869, +1651-1848) 25 knih

matriční spisy v SA do roku 1870 (* a odd. 1761-1870, +1823-1870) – 6 kartonů

matriční spisy v SA po roce 1870 (*, odd., + 1871-1949) – 11 kartonů

indexů:   2

listů:       3

 

Matriční obvod    1952 – Štětí

vikariát: 1870 Úštek, 1941 Litoměřice, 1949 Úštěk

politický okres: 1870 Dubá, 1949 Roudnice, 1960 Litoměřice

Stav 1870 – Štětí, Počeplice, Stračí, Hněvice, Račice, 1941 – Štětí, Počeplice, Stračí – Hněvice a Račice připojeny k duchovní správě v Horních Počaplech

 

Farní obvod 1949:

Štětí (Wegstädtel)               1667-1683              f. Chcebuz

Hněvice (Hněwitz)              1667-1674              f. Chcebuz

Počeplice (Počeplitz)          1667-1683              f. Chcebuz

Račice (Račitz)                     1667-1683              f. Chcebuz

Stračí (Stratschen)              1667-1683              f. Chcebuz

 

Plebánie před rokem 1384. Ještě roku 16xx (?) většinou protestantská, ale má již katolického faráře. Od roku 1651 až do roku 1691 je společný farář pro Štětí a Chcebuz. Zápisy z těchto let jsou vzájemně promíseny v obou farách. Farní obvod se stabilizoval již kolem roku 1690 a prakticky se již nezměnil. Za okupace byly obce Račice a Hněvice (1938-1945), které nebyly zabrány, spravovány z Roudnice nad Labem.

 

1              I.             1651-1667              N                            Štětí, Račice, Hněvice, Stračí, Počeplice, Radouň,

Křivenice, Brocno, Medonosy, Střížovice, Horní Počaply,

Chudolasy, Strachaly, Mastířovice, Velešice, Kozlovice,

Dobříň, Tupadly, Chcebuz, Sukorady, Liběchov

Bechlín, Libkovice, Předonín

2              II.            1684-1711              N, O                       Štětí, Chcebuz, Radouň, Račice, Brocno, Medonosy,

                               1686-1711              Z                             Střížovice, Horní Počaply, Snědovice, Křešov, Hněvice,

Stračí, Počeplice, Újezd, Ječovice

-          po roce 1690 jen Štětí, Hněvice, Počeplice, Račice,

Stračí, Záluží

3              III.           1711-1741              N                            Štětí, Hněvice, Počeplice, Račice, Stračí, Záluží

1712-1741                      O, Z                      

4              IV.           1742-1770              N, O, Z    i/s          Štětí, Hněvice, Počeplice, Račice, Stračí, Záluží

5              V.            1771-1785              N, O, Z    i/s          Štětí, Hněvice, Počeplice, Račice, Stračí

6              VIa.         1786-1793              N             i/s           Štětí

                               1786-1801              O             i/s          

1786-1797                                 i/s

7              VIIIa       1793-1828              N             i               Štětí

8              Xa           1829-1850              N             i/s           Štětí

9              XIIa        1851-1869              N                            Štětí

26            XVa        1870-1892              N                            Štětí

10            VIb         1786-1801              N, Z        i/s           Hněvice

                               1786-1800              O             i/s          

11            VIIIb       1802-1828              N             i/s           Hněvice

12            X             1829-1857              N             i/s           Hněvice

27            XIIb        1858-1885              N                            Hněvice

13            VIc          1786-1797              N             i/s           Počeplice

                               1786-1801              O, Z        i/s          

14            VIIIc       1798-1828              N             i/s           Počeplice

15            Xb          1829-1851              N                            Počeplice

28            XIIc        1851-1875              N                            Počeplice

16            VId         1786-1797              N             i/s           Račice

                               1786-1801              O, Z        i/s

17            VIIId       1800-1828              N             i/s           Račice

18            Xc           1829-1852              N                            Račice

29            XIId        1853-1887              N                            Račice

19            VIe          1786-1794              N             i/s           Stračí

                               1786-1801              O, Z        i/s

20            VIIIe       1795-1828              N             i/s           Stračí

21            Xd          1829-1848              N                            Stračí

22            XIIc        1848-1869              N                            Stračí

30            XVb        1870-1906              N                            Stračí

23            VII          1802-1840              O             i/s           Štětí, Počeplice, Račice, Stračí, Hněvice (od roku 1804)

24            XI           1840-1869              O                            Štětí, Počeplice, Račice, Stračí, Hněvice

25            IX           1797-1848              Z                             Štětí

                               1802-1848              Z                             Hněvice, Počeplice, Račice

                               1804-1848              Z                             Stračí

31                           1870-1916              O                            Štětí, Račice, Hněvice

A            index      1743-1834              N                            farnost

B             index      1742-1834              O                            farnost

 

 

 

Farnost Tuhaň (Tuhan) – L164

(ŘK církev, Litoměřická diecéze)

 

Farní obvod 1949:

Tuhaň                    1652-1660              f. Dubá

1623-1655                      f. Úštěk

1792-1892              f. Robeč - ojediněle

Mošnice                1678-1892              f. Robeč - ojediněle            

 

 

1                             1669-1729              N, O, Z                   farnost

2                             1730-1770              N, Z                        farnost

                               1730-1763              O                            farnost

3                             1771-1784              N                            farnost

4                             1784-1832              N                            farnost

5                             1833-1868              N                            farnost

6                             1869-1905              N                            farnost

7                             1764-1784              O                            farnost

8                             1784-1862              O                            farnost

9                             1863-1889              O                            farnost

10                           1771-1784              Z                             farnost

11                           1784-1860              Z                             farnost

indexy (od 1680 a výš !!!)

 

 

Farnost Vetlá (Wettel) – 180

(ŘK církev, Litoměřická diecéze)

kostel sv. Jakuba Většího apoštola

matriky v SA: (*1699-1870, odd.1747-1870, +17471-1870 34 knih

matriční spisy v SA do roku 1870 (* a odd. 1776-1870, +1855-1861) – 6 kartonů

matriční spisy v SA po roce 1870 (* 1925-1930, odd. 1871-1940, +1871-1942) – 11 kartonů

indexů:   0

listů:       4

 

Stav 1870 – Vetlá, Brzánky, Chodouny, Černěves, Lounky, Mastířovice, Vědomice, Vrbice, Kyškovice

1941 – Vetlá, Brzánky, Chodouny, Černěves, Lounky, Mastířovice, Vědomice, Vrbice, Kyškovice  (ale Mastířovice a Vrbice spravovány z fary Hoštka)

1949 – totéž co v 1870

 

Farní obvod 1949:

Vetlá                      1678-1697              f. Hoštka ojediněle

                               1650-1756              f. Roudnice

Brzánky                 1650-1756              f. Roudnice

                               1683-1699              f. Hoštka ojediněle             

Černěves               1650-1756              f. Roudnice

Chodouny            1650-1756              f. Roudnice

Kyškovice            1679-1692              f. Hoštka ojediněle

                               1650-1756              f. Roudnice

Lounky                  1650-1756              f. Roudnice

Mastířovice          1650-1756              f. Roudnice

                               1651-1667              f. Štětí

                1673-1710              f. Hoštka

Vědomice              1650-1756              f. Roudnice

Vrbice                    1637-1702              f. Litoměřice – děk.

                               1650-1756              f. Roudnice

                               1693-1815              f. Charvatce (to je ale ta jiná Vrbice)

                               1664-1706              f. Hoštka

                               1681-1688              f. Chcebuz

                                              

Dějiny farnosti: Plebánie před orkem 1384, po Bílé Hoře komendována k Roudnici s filiálním kostelem v Černěvsi a v Lounkách (v obou plebánie před rokem 1384). Fara Vetlá byla obnovena asi roku 1788 (administrátor), farář uváděn od roku 1789.

 

1              I              1699-1701              N                            Vetlá, Brzánky, Černěves, Chodouny, Kyškovice, Lounky,

                                                                                              Mastířovice, Vědomice, Vrbice        

2              II             1709-1746              N, Z                        Vetlá, Brzánky, Černěves, Chodouny, Kyškovice, Lounky,

                               1710-1746              O                            Mastířovice, Vědomice, Vrbice        

3              III            1747-1783              N                            Vetlá, Brzánky, Černěves, Chodouny, Kyškovice, Lounky,

                                                                                              Mastířovice, Vědomice, Vrbice

4              IV            1747-1784              O                            Vetlá, Brzánky, Černěves, Chodouny, Kyškovice, Lounky,

                                                                                              Mastířovice, Vědomice, Vrbice

5                          1747-1784              Z                             Vetlá, Brzánky, Černěves, Chodouny, Kyškovice, Lounky,

                                                                                              Mastířovice, Vědomice, Vrbice

6              VI            1785-1807              N, O, Z                   Vetlá

7              XVI         1807-1839              N, O, Z      i            Vetlá

8              XXVI      1840-1865              N, O, Z      i            Vetlá

9              X             1785-1807              N, O, Z                   Brzánky

10            XIX        1808-1839              N, Z           i            Brzánky

                               1807-1839              O                            Brzánky

11            XXVII    1840-1865              N, O, Z      i            Brzánky

12            XII          1785-1807              N, O, Z                   Černěves

13            XXI        1807-1839              N, O, Z                   Černěves

14            XXXI     1840-1865              N, O, Z      i            Černěves

15            XV          1785-1807              N, O, Z                   Chodouny

16        XXIV         1807-1839              N, O, Z      i            Chodouny

17        XXXIV      1840-1865              N, O, Z      i            Chodouny

35            41            1866-1885              N                i            Chodouny

                               1866-1887              O                i            Chodouny

                               1866-1897              Z                i            Chodouny

36            45            1886-1901              N                i            Chodouny

18            XI           1785-1807              N, O, Z                   Kyškovice

19            XX          1807-1839              N, O, Z      i            Kyškovice

20       XXVIII        1840-1865              N, O, Z      i            Kyškovice

21            XIV         1785-1805              N                            Lounky

                               1785-1807              O, Z                        Lounky

22            XXIII      1805-1839              N                            Lounky

                               1807-1839              O                            Lounky

                               1808-1839              Z                             Lounky

23       XXXIII       1840-1865              N, O, Z      i            Lounky

37            40            1866-1885              N                i            Lounky

                               1866-1892              O                i            Lounky

                               1866-1901              Z                i            Lounky

38            44            1886-1898              N                i            Lounky

24            IX           1785-1807              N, O, Z                   Mastířovice

25            XVIII      1807-1839              N, O, Z      i            Mastířovice

26            XXX       1840-1870              N, O, Z      i            Mastířovice

27            XIII         1785-1807              N, O, Z                   Vědomice

28            XXII       1807-1839              N, O, Z      i            Vědomice

29            XXXII    1840-1865              N, O, Z      i            Vědomice

39            39            1866-1886              N                i            Vědomice

                               1866-1897              O                i            Vědomice

                               1866-1902              Z                i            Vědomice

30            VII          1785-1797              N                            Vrbice

                               1785-1807              O, Z                        Vrbice

31            VIII         1797-1807              N                            Vrbice

32            XVII       1807-1839              N, O, Z      i            Vrbice

33            XXIX     1840-1870              N, O, Z      i            Vrbice

34            XXV       -                              N            

                               1862-1868              O                            vojenská matrika

                               1832-1864              Z                             vojenská matrika

 

 

 

Další farnosti:

 

Budyně (L 10)

1                             1694-1725              N, O, Z                   Budyně, Ječovice, Písty, Břežany, Brníkov, Dušníky, Nížebohy, Kostelec, Přestavlky

 

 

Čížkovice (27)

1 + 1a                     1673-1760              N, O, Z                   Keblice, Siřejovice, Čížkovice, Lukavec, Vrbičany

2                             1760-min.1780       N, O, Z                   Keblice

 

 

Hrušovany (55)

1                             1686-1742              N, O, Z                   Hrušovany, Svářenice, Polepy, Libínky, Encovany atd.

2                             1743-1784              N, O, Z                   Hrušovany, Svářenice, Polepy, Libínky, Encovany atd.

 

 

 

Žitenice (195)

1                             1708-1750              N, O, Z                   Žitenice, Trnovany, Skalice, Podhořany atd.

 

 

Krabčice – evangelické (N 39)

6(?)                         1835-1854              N                            farnost

8                             1874-1890              N                            farnost

9                             1785-1837              O                            farnost

10                           1839-1851              O                            farnost

11                           min. 1863-1869      O                            farnost

12                           1870-min. 1882      O                            farnost

V                             1894-1910              O                            farnost

16                           1863-1877              Z                             farnost

V                             1878-1914              Z                             farnost

 

Libkovice – evangelické (N 41)

2                             1825-1850              N                            Libkovice, Bechlín, Kostomlaty pod Řípem, Mnetěš atd.

6                             1784-1844              O                            Libkovice, Bechlín, Račice, Býkev, Ctiněves atd.

11                           min. 1865-1900      Z                             Libkovice, Kochovice, Bechlín, Horní Počaply, Račice, Ctiněves atd.

 

 

 

 

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU