Podřipská genealogie

 

(stránky věnované rodopisu v regionu Podřipska)

 

 

 

Co je to Podřipsko ?

 

Zjednodušeně řečeno oblast kolem bájné české hory Říp, jejíž jádro tvořila v minulosti zejména panství Roudnice nad Labem, Doksany, Budyně, Dolní a Horní Beřkovice, a zalabská část panství Mělník.

Rozsah Podřipska

 

Co zde naleznete ?

 

Výpisky z archivních pramenů (především z matrik a pozemkových knih) a odkazy na regionální odbornou literaturu a další doplňkové informace.

 

Farnosti a matriky – SOA Litoměřice

Farnosti a matriky – SOA Praha

Fondy velkostatků – SOA Litoměřice (pobočka Žitenice)

Regionální literatura

Různé

 

Co nabízím ?

 

Pokud to bude v mých silách a možnostech, tak pomoc a radu při hledání předků z Podřipska.

 

Rodopis mého rodu na Podřipsku

Další genealogové na Podřipsku

 

 

 

Výpisky z matrik byly získány z v SOA Litoměřice a SOA Praha. Výpisky z Berní ruly pro Litoměřický kraj byly získány v SOA Litoměřice. Výpisky z pozemkových knih a podobných pramenů byly získány z fondů velkostatků uložených v SOA Litoměřice – pobočka Žitenice. Na zpracovávání těchto zdrojů jsem věnoval mnoho stovek hodin a proto Vás prosím, abyste mé práce nijak nezneužívali za účelem výdělečné činností a užívali informací pouze pro pátrání po svých vlastních předcích.

Kontakt: